Acık defter yönetimi

https://www.youtube.com/watch?v=rTHTsZrh_5Q
açlık nelere açız
Maslow Hiyerarşisi
Açık defter yönetimi, yönetici-işgören bütün çalışanların işletmenin
para kazanması üzerinde yoğunlaştığı (Case, 1995: 26-38) işletmelerin “patron
bilir” anlayışından kurtularak işgörenlerini bilgilendirdiği ve yetki ile
güçlendirdiği açık ve demokratik bir katılımcı yönetim anlayışıdır. Bu anlayışta
işletmenin ne durumda olduğu, varsa, problemlerin nereden kaynaklandığı ve
ne tür önlemlerin alınması gerektiği sadece yöneticilerin değil işletmedeki
herkesin sorumluluğundadır (Stendardi ve Tyson. 1997: 35-41) ve
finansal/psikolojik riskler ve ödüller paylaşılmaktadır (Gendron, 1995: 13).
ADY, bir muhasebe ve finansman tekniğinden daha çok, işletme defterlerini
bütün işgörenlere açan ve işgörenlerin işletmenin nasıl para kazandığını ve
kendi çabalarının işletme başarısını nasıl etkilediğini anlamalarını
kolaylaştıracak sürekli bir eğitim vermeyi ilke edinen bir felsefedir
havuç sopa yöntemi
ödül ve ceza yöntemi olarak da düşünülebilir. özellikle çocuk yetiştirirken sıkca başvurulan bir yöntemdir. yemeğini yersen gofret yiyebilirsin, yada yemeğini yemezsen televizyon yasak vb.

5 s Kuralı

Bir cevap yazın