std ders yeterlilik formu

http://kalite.omu.edu.tr/tr/dokumanyonetimi/standart-formlar/egitim-formlar

– SF-0455 Ders Yeterlilik Sınavı Not Bildirim Formu.pdf
3- SF-0456 Ders Yeterlilik Sınavı Müracaat Formu.pdf

SF-0001-Standart Form Ekleme – Değiştirme Talep Formu
SF-0002-Ders Açma Talep Formu
SF-0003-Uzmanlık Alan Dersi Öneri Formu
SF-0004-Ders Görevlendirme Formu

SF-0012-Askerlik İşlemleri Dilekçesi(Lisansüstü)
SF-0013-Özel Öğrenci Başvuru Formu
SF-0014-Ders Saydırma İşlem Formu
SF-0015-Not Bildirim Formu

SF-0040-Bilimsel Etik Beyan Fomu

SF-0044-Seminer Sunum Programı Bildirim Formu

SF-0049-Sosyal ve Beşeri Gönüllü Katılım Formu
SF-0050-Haftalık Uygulama Raporu

SF-0051-İş Yeri Eğitimi Dersi Değerlendirme Formu
SF-0052-İş Yeri Eğitimi Gönüllü Katılım Formu
SF-0053-İş Yeri Eğitimi Öğrenci Memnuniyet Anketi
SF-0055-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersi Öğrenci Talep Formu
SF-0056-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersi Öğrenci Yerleştirme Formu
SF-0057-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersi Öğrenci Yerleştirme Kurul Kararı Formu
SF-0058-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersleri Ara Dönem Raporu
SF-0059-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersleri Yıl Sonu Raporu
SF-0061-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Öğrenci Başvuru Formu
SF-0062-İş Yeri Uygulaması Dersi Değerlendirme Formu
SF-0063-İş Yeri Uygulması Öğrenci Devam Takip Çizelgesi

SF-0105-Ders Muafiyet Başvuru Formu
SF-0106-Öğrenci Kimlik Başvuru Formu
SF-0107-Diğer Üniversiteler Yaz Dönemi Eş Değer Ders Formu
SF-0108-Genel İstek Formu
SF-0109-Disiplin Ceza Formu

SF-0129-Staj Başvuru Formu
SF-0130-Staj Değerlendirme Formu
SF-0200-Eğitim Öğretim Performansı Birim Amiri Değerlendirme Formu

SF-0267-Sınavsız Lisansüstü Başvuru Formu

SF-0320-Öğrenci Yurdu Konaklama Talep Dilekçesi
SF-0321-Öğrenci Yurdu Taahhütname Formu
SF-0352-Yatay Geçiş Muafiyet Talep Formu (Lisans-Önlisans)
SF-0353-Ders Muafiyet Bildirim Formu (Lisans-Önlisans)
SF-0354-Müfredat Değişikliği Formu(Lisans-Önlisans)

SF-0355-Mazeret Sınavı Başvuru Formu(Lisans-Önlisans)
SF-0356-Eş Değer Ders Belirleme Formu(Lisans-Önlisans)
SF-0357-Harç-Yaz Dönemi Ücret İade Formu(Lisans-Önlisans)
SF-0358-Yaz Dönemi Görevlendirme Formu
SF-0359-Eşdeğer Ders Talep Formu (Diğer Üniversiteler)
SF-0360-Tek Ders Sınavı Başvuru Formu

SF-0361-Çift Anadal-Yandal Kontenjan Belirleme Formu
SF-0362-Yatay Geçiş Başvuru Formu (Lisans-Önlisans)
SF-0363-Kayıt Dondurma Başvuru Formu (Lisans-Önlisans)
SF-0364-Kayıt Sildirme Formu (Lisans-Önlisans)
SF-0365-Mezuniyet İlişik Kesme Formu (Lisans-Önlisans)
SF-0366-Ders Kayıtlanma Formu(Lisans-Önlisans)
SF-0367-Ek Sınav Müracaat Formu
SF-0368-Ek Sınav Not Bildirim Formu
SF-0369-İntibak Dersi Ekleme Formu

  SF-0370-Not Düzeltme Formu(Lisans-Önlisans)

SF-0371-OMÜ Mezun Bilgi Sistemi Üyelik Formu

SF-0427-YÖKSİS Mezuniyet Bilgi Güncelleme Formu
SF-0432-İzine Ayrılma Bildirgesi

SF-0446-Öğretim Elemanı Ders Tanıtımı Dosyası

 • SF-0447-Eğitim Öğretim Performansı Değerlendirmesi Öğretim Elemanı Geri Bildirim Formu
 • SF-0448-Eğitim Öğretim Performansı Birim Geri Bildirim Formu
  SF-0455-Ders Yeterlilik Sınavı Not Bildirim Formu
  SF-0456-Ders Yeterlilik Sınavı Müracaat Formu
  Sayı : 83781499-109.04-E.140999 17/12/2018
  Konu : Eğitim Öğretim Performans Ölçeği Hk.
  DAĞITIM YERLERİNE
    Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında yürütülen eğitim öğretim
  faaliyetlerinde görev alan öğretim elemanlarının eğitim öğretim performansları düzenli olarak
  değerlendirilecek, izlenecek ve eğitim-öğretim faaliyetleri sürekli iyileştirme anlayışıyla yürütülecektir.
  Eğitim öğretim performansının değerlendirilmesi öğretim elemanı kişisel dosya değerlendirmesi,
  öğrenci değerlendirmesi ve birim amiri değerlendirmesi olmak üzere 3 temel bileşenden
  oluşmaktadır. Eğitim öğretim performansı değerlendirmesi ders geçme sistemiyle yarıyıl bazında
  eğitim öğretim yapan akademik birimlerde her yarıyıl, sınıf geçme sistemiyle yıllık eğitim yapan
  birimlerimizde ise yıllık olarak yapılacaktır. Akademik birimlerimizden öğretim elemanlarının eğitim
  öğretim performansını ölçmek, izlemek ve eğitim öğretimin kalitesini artırmak üzere çalışmalarda
  bulunmak üzere “Eğitim-Öğretim Performansını Ölçme Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu”
  oluşturması beklenmektedir. Komisyon tercihen eğitici eğitimi almış en az 3 en fazla 7 öğretim
  üyesinden oluşturulmalıdır. Komisyonun görevleri ve eğitim-öğretim performansının
  değerlendirilmesine ait usul ve esaslar ekte verilmiştir (Ek-1). Eğitim öğretim performansı
  değerlendirme işlemleri Ek-2’de verilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Öğretim
  elemanlarımızın performansının değerlendirilmesine içinde bulunduğumuz 2018-2019 eğitim öğretim
  yılında başlanacaktır. Bu sebeple ders geçme sistemiyle eğitim öğretim veren akademik birimlerimiz
  güz yarıyılında yürütülen dersleri vermek üzere görevlendirdiği öğretim elemanlarından kişisel
  dosyalarını tamamlayıp komisyona teslim etmelerini sağlamalıdır. Öğrenci değerlendirmesi kalite
  koordinatörlüğü koordinasyonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenci bilgi sistemi
  aracılığıyla gerçekleştirilecek ve anket sonuçları akademik birim düzeyinde, program bazında ve her
  bir ders için raporlandırılarak Ek-2’de belirtilen takvim doğrultusunda kalite koordinatörlüğü
  tarafından akademik birimlere ulaştırılacaktır. Akademik birimlerimizde oluşturulan komisyonlar
  “Öğretim Elemanı Ders Tanıtımı Dosyası (SF-0446)”, öğrenci değerlendirme raporları ve birim
  amiri değerlendirmelerini inceleyerek “Eğitim Öğretim Performansı Değerlendirmesi Öğretim
  Elemanı Geri Bildirim Formu (SF-0447)” ve “Eğitim-Öğretim Performansı Birim Geri Bildirim
  Formu (SF-0448)” hazırlayacaklar ve takvimde belirtilen sürelerde geri bildirimleri yapacaktır.
  Akademik birim yöneticilerinin eğitimle ilgili olarak gerçekleştirilecekleri iyileştirme çalışmalarında
  eğitim-öğretim performans raporlarını dikkate almaları ve ders görevlendirilmesi vb. gibi eğitimöğretim ile ilgili konularda bu raporlara göre karar almaları beklenmektedir.

  Bir cevap yazın