ders içerikleri

İnsan beyni paraşüt gibidir. Yalnızca açıkken çalışır.
Merhaba arkadaşlar Bahar döneminde işleyeceğimiz derslerin haftalık içerikleri aşağıdaki linklerdedir.

ofis programları 2
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Sunum cihazları ve yazılımları tanımak 3
2. Sunum hazırlamak 3
3. Sunum yapmak 3
4. Sunum yapmak 3
5. Veri giriş ortamı, donanım ve yazılımı belirlemek 1 2
6. Veri türleri ve veri işleme işlemleri yapmak 3
7. Veriye hızlı erişimi sağlamak 1 2
8. Veriye hızlı erişimi sağlamak 3
9. Raporlamak ve depolamak 3
10. Veri güvenliğini sağlamak 3
11. Web sayfası işlemleri yapmak 3
12. Web sayfası yapmak 3
13. Web sayfalarını yayınlamak ve güncellemek 3
14. Web sayfalarını yayınlamak ve güncellemek 3
15. Final
Finansal Yönetim
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar
2. Finansal yönetim ve diğer disiplinler
3. Oran analizi tekniği
4. Fon akım analizi
5. Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğiStatik ve dinamik analiz
6. Finansal planlamaFinansal planlama araçları
7. Finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemlerFinansal plan türleri
8. Normal finansal planlarOlağanüstü finansal planlar
9. Çalışma sermayesi analiziÇalışma sermayesine yatırım politikaları
10. Çalışma sermayesinin finansmanıNakit ve benzeri varlıklar yönetimi
11. Nakit yönetimi
12. Alacakların yönetimiKredili satış politikası
13. Stok yönetimiKısa ve uzun vadeli fon kaynakları
14. Oto finansmanFon kaynaklarının maliyeti

Muhasebe Uygulamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Tutulması gereken defter ve belgeler,tasdik işlemleri , hatalı işlemlerinMuhasebe Bilgi Sistemi ve muhasebede bilgi teknolojilerinin kullanımı,
2. Belgelendirme ilkeleri, Ticari (Fatura ve Fatura yerine geçen) belgelerin düzenlenmesi Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgelere işlenmesi. SGK Bildirgeleri, e bildirge Ücret Bordrosu hesaplamaları ve muhasebe kayıtları
3. Dönemsonu envanter işlemleri ve uygulamaları (Genel geçici mizan ve sonrasında gerçekleştirilen işlemler bütünü)KDV Hesapları ve ay sonu Tahakkuk (Beyannamesi doldurma)
4. Dönemsonu envanter işlemleri ve uygulamaları (Genel geçici mizan ve sonrasında gerçekleştirilen işlemler bütünü)
5. Kısa Vadeli Borçlar ve Uzun Vadeli borçlar dönem sonu değerleme
6. Değerleme ölçüleri (Maliyet Bedeli, Borsa Rayici, Tasarruf Değeri)
7. Değerleme ölçüleri (Mukayyet Değer, Nominal Değer, Vergi Değeri, Rayiç Bedel, Emsal Bedeli) Ticari kar ve mali kar (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler)
8. (Örnek uygulama)Ticari kar ve mali kar(Şahıs şirketleri ,Sermaye şirketlerinde Kar dağıtımı)
9. Ara sınav
10. Stoklar (Envanter işlemleri)
11. Giderlerin gelir tablosu hesaplarına yansıtılması (7/A-7/B seçeneklerine göre)
12. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi doldurmaKurumlar Vergisi Beyannamesi doldurma
13. Gelirlerin Dönem sonu Kar/Zarar tablosuna yansıtılması Öz Kaynaklar
14. Bilanço,Gelir tablosunu okuma ve yorumlama (Mali Analiz teknikleri)
E-Pazarlama
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. E-ticaret müşterilerini belirlemek
2. E-ticaret müşterilerini belirlemek
3. E-ticaret müşterilerini belirlemekİnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve
4. pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak
5. İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak
6. İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak
7. İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak
8. E-Satış yapmak
9. Ara Sınav
10. E-Satış yapmak
11. E-Satış yapmak
12. E-Satış yapmakWeb sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak
13. Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak
14. Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak

Bir cevap yazın