mali analiz teknikleri

Deneme Sınavı Muhasebe2.sıflar

1. Bilanço düzenlemek
2. Gelir tablosu düzenlemek
3. Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek
4. Fon akım tablosu düzenlemek
5. Nakit akım tablosunu düzenlemek
6. Kar dağıtım tablosu düzenlemek
7. Öz kaynaklar değişim tablosu düzenlemek
8. Yatay analiz yapmak
9. Dikey analiz yapmak
10. ara sınav
11. Trend analizi yapmak
12. Rasyo analizi yapmak
13. Fon akış analizi yapmak
14. Enflasyon ortamında bilânço ve gelir tablosu düzenlemek

Bir cevap yazın