İnternet Üzerinden Pazarlama (e-pazarlama)

E pazarlama dersi final ve büt soruları için aşağıdaki konulara çalışınız. Kolay gelsin
Kaynak
http://isletmebolumudersnotlari.blogspot.com/2013/03/internette-pazarlama-l-e-ticaretnedir-l.html
E-ticaret Nedir?
https://www.slideshare.net/suleymanbayindir/11-blm-e-pazarlama
Elektronik Ticaretin Farkı

E-ticaret ve Klasik Ticaret

l İletişim iki yönlü
l Geri besleme kolay
l İnteraktivite

E-ticaret ve Yeni Ekonomi

l Dijitalleşme
l Globalleşme

Ağ (Network) Ekonomisi Nedir?

Tüketiciler ve endüstriyel pazarda müşterilerle doğrudan iletişim ve sürekli iletişim kurulması imkanı ile;
● Kişiye özel üretim
● Birebir pazarlama
● E-müşteri ilişkileri yönetimi
gibi pazarlama uygulamalarına ağırlık verilmektedir.

Yeni Ekonomide İş Anlayışı

l “Think local act global” yaklaşımı

Yeni Ekonomi Ne getirdi?

Yeni Ekonominin Eskisinden Farkı Nedir?

Yeni Ekonominin Yarattığı Yeni İş Kültürünün Özellikleri

l Kaotik Düzen kültürü nedir? Ekonomi ve siyasetteki yerini açıklayınız?
l

Kazan-Kazan (win-win) kültürü nedir? örnekleyiniz

Yeni İş Anlayışı Ne Getirdi?

İnternet Üzerinden Pazarlama

l En genel anlamıyla internetin, kar yaratma amacıyla kullanılması şeklinde ifade edilebilir.
İnternet ortamında faaliyet gösteren işletmeler:
● Faaliyetlerini tamamen internet ortamında yürüten yeni ekonomi işletmeleri (e-business)

● Fiziksel ortamdaki faaliyetlerini internet ortamına ,da taşıyan geleneksel işletmeler (Click&Mortar Business)

Yeni Ekonomi&Eski Ekonomi ve iş modelleri

Brick&Mortars
Click&Mortars
Click&Click

Geleneksel Pazarlamadan İnternette Pazarlamaya Geçiş-1
Geleneksel pazarlamadan internette pazarlamaya geçiş aşamasında;

Yaptığımız işi daha iyi nasıl yaparız?
Hedef pazarımız kimlerden oluşmaktadır?
Müşterilerimiz internet kullanıyor mu?
İnternet bağlantısı ürünlerime değer katar mı?
Rakiplerimiz internette mi?
Müşteriden sağlayacağımız geri besleme döngüsü işimizi kolaylaştırır mı?
Daha geniş bir alana ulaşmak karımızı artıracak mı?
blockquote>Geleneksel Pazarlamadan İnternette Pazarlamaya Geçiş-2

İşimizin içinde rutin olarak yapılan çok sayıda işlem var mı?
Müşterilerim yada tedarikçilerimle daha hızlı iletişim kurmama gerekir mi?
Tedarikçilerinizle internet ortamından iş yapmak etkinliğimizi artırır mı?
Müşterilerim ve/veya tedarikçilerim gelecekte internet kullanmaya başlayabilir mi?
Stok ve envanter konusunda durumum nedir?
Stok maliyetlerimi azaltmam gerekiyor mu?
Gibi sorulara cevap aranmalı.

Pazarlama Unsurları Açısından İnternetin Özellikleri

Kişiye özel üretim
Zengin içerik
E-tedarik sistemi
E-promosyon
E-Pazar araştırması
E-müşteri ilişkileri (e-crm)
E-iletişim

İnternet Üzerinden Pazarlamanın Temel Özellikleri

Bilgi sunma
Etkileşim
Karşılıklı etkileşim (Interactivity)

İnteraktif pazarlama;
Tepkinin hızı
Sürekli gelişen bilgi
Tepkinin içeriği

bakımından işletmeye hem zaman, hem maliyet tasarrufu sağlarken; pazarlama etkinliğini artırmaktadır.

Kâr Mekanizması Anlamında İş Modelleri

B2C: Şirketlerden tüketicilere
B2B: Şirketler arası
B2G: Şirketten devlete
G2B: Devletten şirkete
C2C: Tüketiciden tüketiciye
P2P: Dosya paylaşım sistemi
E2C: Devletten vatandaşa

E-Devlet Nedir?

Elektronik Ortamda Pazarlama

Herkes ve her organizasyon internete bağlanacaktır,
Bağlantılar yüksek bant genişliğinde, saniyede bir milyar bitten daha hızlı ve interaktif multimedya uygulamalarını kaldırabilecek yapıda olacaktır,
Pazara girişte ayırım olmayacaktır.
internette Pazarlamanın Farkı?

İnternette Pazarlamaya Nereden Başlanmalı?

Bu Noktada Sorulması Gereken Sorular
Yaptığım İşi Daha İyi Nasıl Yapabilirim?
Hedef Pazarım Kimlerden Oluşmaktadır?
Müşterilerim İnternet Kullanıyor mu?
İnternet Bağlantısı Ürünlerime Değer Katar mı?
Müşterilerim ve/veya Tedarikçilerim Gelecekte İnternet Kullanmaya Başlayabilir mi?
Rakiplerim Bu Konuda Ne Yapıyor?
Müşterilerim ya da Tedarikçilerimle Daha Hızlı İletişim Kurmam Gerekir mi?
Stok ve Envanter Konusunda Durumum Nedir?
Stok Maliyetlerimi Azaltmam Gerekiyor mu?

Şirket Kendi İhtiyaçlarını da Doğru Belirlemeli
Lokal bir pazara yönelik şirketin ihtiyacı
Ulusal bir pazara yönelik şirketin ihtiyacı
Uluslararası bir pazara yönelik şirketin ihtiyacı
İntranet
Extranet
İnternet

İnternet Toplumu Hakkında Bilgi?

İnternet Toplumunun İnterneti Kullandığı Alanlar nelerdir?

Altyapı
İnternette Pazarlama Ucuz Bir Yatırım mıdır?
Donanım
Yazılım
Sunucu seçimi ISP-ASP
Elektronik Posta Adres Listeleri
Domain Name Seçimi

E-ticaret Sisteminin Bileşenleri
Yazılım nedir? özelliklerini yazınız…
Teknik olarak farklı olsa da birbiriyle ve de internet stratejisi ile uyumlu yazılım
Yazılım Seçiminde Kriterler nelerdir?

Hangi Yazılımlar? Temel Yazılımlar
Hangi Yazılımlar?
Bağlantıların kontrolü ve yönetiminde kullanılır?

Hangi Yazılımlar?
Ölçüm ve Değerlendirme İşlemlerinde kullanılır?

Hangi Yazılımlar?
Verilerin Saklanmasında kullanılır?
İletişim Donanımları ve özelliklerini yazınız?

l İntegrated Services Digital Network (ISDN)

Bağlantı Protokolü nedir?
Zamanuyumsuz,eşzamansız

Bağlantı Protokolü Wireless özellikleri nelerdir?

Uygulama Protokolü ne işe yarar

l TCP/IP networklerinde her düğüm farklı IP numarasına sahiptir. Bu IP adresleri 0-225 arasında yer alan dört farklı rakamla belirlenir.
Uygulama Protokolü HTTP nedir?

Uygulama Protokolü FTP nedir?

ISP Ne demektir?

İnternet yönlendiricilerden oluşan ağdır.
Yönlendiriciler internet omurgası üzerinde 20 kadar ana kablo üzerinde yer alır.

ISP Nasıl Seçilir?

Alan Adı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

High-ASCII adı verilen karakterler yer almamalı (ğĞ, ıİ,üÜ, şŞ, öÖ, çÇ)

Alan Adının Duyurulması
Kartvizit, antetli kağıt, ilan, duyuru, ambalaj, broşür, şirket araçları

Elektronik Postanın Kullanım Alanları
Kişiler, birimler ve ofisler arası iletişim
Doğrudan Posta&E-posta

Maliyet 1/16 kadardır.
Özel bir bilgi verme imkanı nedeniyle sonuçları daha kalitelidir.

İzinsiz Elekronik Posta Kullanımı
l Rasgele kişilere ticari içerikli mesaj yazmak SPAM olarak tanımlanır.
l SPAM mesajları internette kullanıcıların en fazla tepki duydukları uygulamalardır.
l Anti-spam yazılımlarla SPAM önlenebilir.
l SPAM şirket amaçlarına ters düşer.

Başarılı Bir e-mail Kampanyası

Katılımı teşvik edici yarışmalar
Gelişmeleri bildirmek üzere periyodik yayınlar
(Permittion Based Marketing) İzin Temelli Pazarlama yöntemlerini yazınız?
Test amacıyla kullanma

İzin Temelli Pazarlama nedir? nasıl yapılır

Müşterilerin cevap vermesi için bir neden yaratmak,

Haber Grubu Yaratmak ve Yönetmek

l Usenet, NetNews gibi haber grupları belli konulara ilgi duyan kişilerin bir araya geldiği ve sürekli iletişim kurdukları elektronik platformlardır.

İşletmenin Müşteri Bilgileri Toplama Kaynakları

İnternet Üzerinde Elektronik Posta Listelerinin Kullanım Alanları

Başarılı Bir Web Sitesi İçin neler gereklidir?

Web Sitesi Yönetim Ekibi
Program Yöneticileri: İşletme içi bilgi sistemleri yönetimi
Problem Yönetimi: Çıkabilecek sorunlarla ilgili birim
Değişim Yönetimi: Hıza dayalı teknolojik değişimler
Kurtarma İşlemleri Yönetimi: Saldırı ve benzeri durumlardaki veri kayıpları engelleyen birim
İşlem Yönetimi; Yapılan işlemlerin standartlara uygun yürümesi ile ilgili birim
İletişim Yönetimi; İletişimi sistemlerinin bakım ve onarımı
Servis Yönetimi: Verilmesi planlanan hizmetler
Güvenlik Yönetimi: Sistemlerin güvenliğinden sorumlu
Strateji Grubu: Ticaret ve pazarlama stratejileri
Destek Grubu: Üretim, PR, R&D, grafik, tasarım vb

Portal (Elektronik Pazaryeri) Nedir?

B2B Portalların İşlevleri

Portalların Yarattığı Değer nelerdir?

B2B Pazarda Yeni İş Modelleri

Endüstriyel Pazarda Yeni Ticaret Yöntemleri nelerdir?

Dijital Pazar bölümleri nelerdir?

Giriş Sayfası
Dijital Pazar Products (Ürünler) sayfasında neler bulunur?

Dijital Pazar Customer Service (Müşteri Hizmetleri) bölümlerini yazınız
İnternette Pazarlama Karması nelerden oluşur?
İnternette Pazarlama Elektronik Mevcudiyet Kanalları nelerdir?

Webcasting nedir?

İnternette Pazarlamanın Yararları

İnternette Pazarlamanın İşletmeler Açısından Üstünlükleri

İnternette Pazarlamanın Müşteriler Açısından Üstünlükleri

İnternette Pazarlamanın Zayıf Yanları

İnternette Pazarlamaya Yöneltilen Eleştiriler

İnterneti Kullanmayı Benimsemeyen İşletmelerin Karşılaşacağı Zorluklar

İnternette Pazarlamada Karşılaşılan Sorunlar

Güvenlik Sistemi Oluşturulmasında Kullanılan Yazılımlar

Güvenlik İhlalleri-1

l İnternette alışverişte kullanılan sahte kredi kartları.

Güvenlik İhlalleri-2
SET Protokolünün Sağladığı Yararlar-1

İnternette Pazarlamayı Destekleyen Diğer İş Modelleri

E-Tedarik Sistemi


E-Müşteri İlişkileri Yönetimi e-crm

Veri Tabanı Pazarlaması
Veri Madenciliği
Müşteri Geliştirme
Müşteriyi Elde Tutma
Çapraz Satış Teknikleri

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP

l Tedarikten, dağıtıma, satıştan, satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçlerin elektronik ortamda bütünleştirilmesidir.
l Tedarik, insan kaynakları, muhasebe sistemleri etkinlik ve verimlilik artışı için birleştirilir.

cevapları için kaynak
http://isletmebolumudersnotlari.blogspot.com/2013/03/internette-pazarlama-l-e-ticaretnedir-l.html

İnternet üzerinden yapılan pazarlamanın üç temel özelliği bulunmaktadır; – Bilgi sunmak, işletmelerin gerek kendileri gerekse ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sunmalarını ifade eder. – İletişim, olabildiğince çok müşteriye ulaşmak ve firma, ürün, hizmetler hakkında tüketicileri bilgilendirmeyi ifade eder. – Etkileşim, internetin müşterilerle etkin bir iletişim olanağı sağlamasını ifade eder.
Neden E-İş ve E-Ticaret?• Yeni bir pazar• Düşük maliyetler / giderler• Daha etkin bir çözüm Neden ?
22. Neden E-Ticaret?Fiyata Etkiyen Faktörler Perakende %28 %52 Toptan Üretici Geleneksel Doğrudan / Elektronik Dağıtım Katalog Kanallar Kanallarıyla Satışı
23. Neden E-Ticaret? • Yeni Pazarlar • Daha düşük maliyet • Başka müşteriler bulma şansı • Daha iyi müşteri servisi • Daha yüksek kârlar herşeyden önemlisi
24. Neden E-Ticaret?• İşinizde rekabetçi ortama uyum göstermenizisağlar !
25. E – Ticaret Pazarlama Stratejileri• Hedef pazarın saptanması – Yeni bir pazar dilimi – internet kullananlar, (kullanıcı toplulukları)• Rekabet üstünlüğü yaratacak bir konumlandırma – internet bankacılığı• Hedef müşteri kitlenize katacağı değerler – Müşteri odaklı pazarlama (CRM) – Veri ambarı uygulamaları 26
26. YÖNTEMLER• Genel olarak internet üzerinde bir iş alanı kendisini duyurabilmek için aşağıdaki yöntemleri kullanır: – Online reklamlar (banner) – Arama motorları – Web siteleri – Bağlılık, referans ve üyelik grupları – E-posta 27
27. YÖNTEMLER• Online reklamlar, web sayfalarında renkli animasyonlar ile bireyleri kendine çeken ve üzerinde ilgili siteye yönlendirme linki mevcut olan reklamlardır.• Arama motorları, milyonlarca web sitesi arasından istenilen bilgiye kolaylıkla ulaşmayı sağlayan yazılımlardır.• Web siteleri, bir şirketin ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verdikleri birkaç sayfanın toplamından oluşan ve müşteriler hakkında bilgi toplamaya da yarayan yazılımlardır. 29
28. YÖNTEMLER• Bağlılık, referans ve üyelik grupları, sadık ya da sıkça ilgili kullanıcılarına hediyeler sunan gruplardır. İlgi çekerek web sitesine yönlendirme amaçlanır.• E-posta, insanlara ulaşabilmek için kullanılan en iyi yöntemdir. Çünkü dünyada milyonlarca kullanıcı her gün e-posta kutularını kontrol etmektedirler. 30
29. • Trendyol• Teknosa
30. Viral Pazarlama Ağızdan ağıza pazarlamanın bir alt kategorisi Kısa zamanda fark yaratmak ve konuşulan olmak Bir ürünün, bir hizmetin ya da bir düşüncenin salgın bir virüs gibi kişiden kişiye yayılmasını sağlamaya çalışan planlı çabalar Sosyal ağların etkisi  Arkadaşına gönder, yorum yap, paylaş …
31. Web 2.0 Teknolojileri veUygulamaları Çalıştayı, 4 Aralık2009, Beytepe-Ankara
32. Obama Örneği Facebook’ta 7 milyon destekçi Viral pazarlama etkisi  Video dizisi  5. Bölüm sadece YouTube’da 16,5 milyon kere izlenmiş Advergaming (Race to White House) Gönüllüler (MySpace’de 160 bin kişilik arkadaş grubu) Tarihin en büyük bağışı
33. E-TİCARETTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR• Web Sitesi – Sık sorulan sorular bölümü güncel tutulmalı – Firma hakkında tanıtıcı bilgiler verilmeli – Müşteriler sorun yaşadığında firmaya ulaşmaları için iletişim bilgileri verilmeli – Yapılan alışverişin hangi hukuka tabi olduğu müşteriye anlatılmalı – Ürün ve hizmetler ilgili sınırlamalar varsa satış öncesi belirtilmeli (teslim şartları, yerleri vb.) – Arama fonksiyonu yerleştirilmeli – Müşterilerden gelen şikayet ve geribildirimler etkin bir şekilde takip edilmeli 35
34. E-TİCARETTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR• Sipariş – Alıcı, ürün stok bilgisini görebilmeli – Satıcı, toplu satış ya da indirim yaptığı ürünleri belirtmeli – Alıcı, son onay butonuna basmadan fatura bilgilerini görebilmeli – Satın alınan ürünün tahmini teslimat süresi veya yaşanabilecek aksaklıklar belirtilmeli – İptal ve geri ödeme politikaları belirtilmeli – Sipariş süreci başından sonuna kadar alıcıya e- mail, faks veya telefon ile bildirilmeli – Alıcıya, geçmişe yönelik alışverişlerini görüntüleyebilme imkanı sunulmalı
35. E-TİCARETTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLARÖdeme  Alıcının ödeyeceği toplam fiyat belirtilmeli (ürünün fiyatı ve diğer maliyetler)  Satıcı, alıcıya ödemede kolaylıklar sunmalı (taksit, eft, havale, kapıda ödeme)  Alıcıya, işlem ile ilgili dökümler sunulmalı Teslimat  Ürünün teslim tarihi önceden bildirilmeli  Gönderim esnasında alıcının gizli kalması gereken bilgileri paket üzerine koyulmamalı  Ürün, taşımada oluşabilecek hasarlara karşı sigortalanmalı  Alıcıya, ürünün teslimat süresince nerede olduğu hizmeti sağlanmalı 37
36. E-TİCARETTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLARGaranti  Her ürün için garanti koşulları belirtilmeli ve alıcının yararlanabilmesi sağlanmalı  Satış sonrası destek ve hizmetler belirtilmeli  Satıcı, oluşabilecek sorunlar konusunda alıcı ile irtibat kurulmasını sağlamalı İadeler  İade prosedürü önceden alıcıya bildirilmeli İadenin ne kadar sürede gerçekleşmesi gerektiği İade sonrası ödemenin nasıl yapılacağı İadenin hangi ürünleri kapsayıp kapsamadığı  Teslimat tarihi gecikmiş ürünlerde alıcıya iptal hakkı tanınmalı 38
37. E-TİCARETTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLARGizlilik  Satıcı, gizlilik politikalarını her sayfada belirtmeli  Alıcının hangi bilgilerinin hangi amaçla talep edildiği belirtilmeli ve diğer kişilerle paylaşmamalı  Gizliliğin sağlanmasında kullanılan güvenlik yöntemleri alıcıya açıklanmalı Güvenlik  Bilgi ve ödeme güvenliği sağlanmalı  Ödeme güvenliğinde hangi yöntemlerin kullanıldığı belirtilmeli  Olası bir güvenlik açığında müşteri mağdur edilmemeli 39
38. SANAL ALIŞVERİŞ SIRASINDA• Alışveriş yapılacak site çok iyi tanınmalı• Mümkünse düşük fiyatlı bir ürün alınarak test edilmeli• Garanti koşulları hakkında e-mail ile bilgi alınmalı• Ürünün teslimatı, beğenilmemesi halinde iade koşulları önceden öğrenilmeli• Fiyat ucuzluğu konusunda emin olunmalı• Problemler anında yetkililere ulaştırılmalı• Site kolaylıkla bulunabilmeli ve sayfalar arası geçiş hızı sıkıcı olmayacak biçimde tasarlanmalı 40
39. Elektronik Pazarlamada Karşılaşılabilecek Sorunlar• Kültürel farklılık• Kişisel gizlilik• Güvenlik• Uluslar arası Hukuk• Fikri mülkiyet• Telekomünikasyon Altyapısı• Kişisel bilgisayar Bulunabilirliği• Kredi kart Kullanımı
40. E – Ticaret Yapmalı Mıyız?• Fırsatlar• Tehditler• Güçlü yönlerimiz• Zayıf yönlerimiz 42
41. Fırsatlar• Yeni pazarlar, yeni müşteriler• Hızlı, kişiye özel pazarlama ve satış• Maliyetin düşmesi – Genel ve idari masraflar – Pazarlama ve satış maliyeti• 24×7 Haftanın hergünü, günün her saati erişilebilir olması• Müşteri memnuniyetinin artması 43
42. Fırsatlar• Tedarikten satışa kadar olan zincirin tüm aşamalarına değer katması• Tekrarlanan süreçlerin ortadan kalkması ve verimliliğin artması• Envanter yönetimine sağladığı yararlar 44
43. TehditlerDeğerlendirilmeyen, yararlanılmayan her bir fırsat bir tehdit unsuru olabilir• Rekabet edememe veya varsa rekabet avantajını kaybetme tehlikesi• Güvenlik ile ilgili tehditler – Bilgisayar korsanları – Kredi kartı yolsuzlukları – Bilginin gizliliği ve bütünlüğünü tehdit eden tüm unsurlar 45
44. Güçlü Yönler• Müşterinizin ve/veya ürününüzün uygunluğu• Yeniliklere açık olmak, şirket sahibinin veya üst yönetimin desteği• Teknik bilgi veya desteğinizin olması• e- ticarete erken başlamanın yaratttığı rekabet üstünlüğü 46
45. Zayıf Yönler Öncesinde Sonrasında• Teknik bilgi ve • Teknik zorluklar tecrübe eksikliği – Kullanıcıya uygun olmayan sayfa yapıları• Yapısal problemler – Yavaş erişim ve yavaş işlem• Şirket sahibinin veya – Güvenli olmayan ağlar ve üst yönetimin güvenli olmayan işlemler

https://www.youtube.com/results?search_query=E+PAZARLAMA

e- PZLM
Dijital Pazarlama
dijital-pazarlama-eitimi
SEM NEDİR?
seo-nedir
Arama motoru pazarlaması (SEM) ile ilgilenen kişilerin aşina olması gereken başlıca terimleri aşağıda maddeler halinde sizlerle paylaşacağız.
E PAZARLAMA VİDEO
Click Through (Tıklama)
Click Through Rate (CTR – Tıklama Oranı)
Impression (Görüntülenme)
Conversion (Dönüşüm)
Conversion Rate (Dönüşüm Oranı)
Adserver (Reklam Sunucusu)
Pay Per Click (PPC – Tıklama başı ödeme)
Cost Per Click (CPC – Tıklama başı maliyet)
Cost Per Action (CPA – Aksiyon başı maliyet)
Cost Per Lead (CPL – Yönlendirme başına ödeme)
Cost Per Mile (CPM – Bin Gösterim Başına Maliyet)
Cost Per Sale (CPS – Satış başına Ödeme)
Cost Per Impression (CPI – Gösterim Başına Maliyet
arama-motorlari-nasil-siniflandirilir/

Bir cevap yazın