Finansal Yönetim

Faiz.ödünç verilen para tutarı ile orantılı önüne çıkabilecek fırsatları karşı tarafa devretmesinin
karşılığıdır …..“Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir
nakit akım tablo sorusu
Paranın zaman değeri
finansal yönetim ders notları özet
Paranın Zaman değeri sunumlar
Paranın zaman değeri
Faiz oranı (i = Paranın zaman değeri + enflasyon riski primi + geriye ödeyememe riski primi +
likidite riski primi + vade riski primi + kur riski primi

1. Enflasyon riski primi: Enflasyon, fiyatların genel seviyesindeki artıştır. Enflasyonun en
önemli etkisi paranın alım gücünü düşürmesidir
2. Vade riski primi: Uzun vadeli borçlanma araçları faiz riskine daha fazla maruz kalır.
Çünkü piyasa faiz oranları arttığında hazine bonosu, devlet tahvili, özel kesim tahvili gibi
borçlanma araçlarının piyasa değeri düşer
3. Kur riski primi: Hesaplamalarını yabancı para birimi üzerinden yapan yatırımcının,
ödünç verilen para biriminin yabancı para birimlerine karşı olası değer kaybı riskine karşı
talep ettiği risk primidir.

Vade sonunda sadece anapara üzerinden elde edilen faiz Basit Faiz
Vade sonunda faizin anaparaya eklenerek anapara + faiz toplamına
Faiz ile ilgili olarak belirlenen sürenin de uygulamalarda farklılaştığı görülmektedir. Eğer
faiz hesaplamalarında kullanılacak süre 360 gün üzerinden hesaplanacak ise yapılan
hesaplama Ticari Faiz; kullanılan süre 365 gün olarak hesaplanacak ise Gerçek Faiz
olarak adlandırılır.
yeniden belli bir süre için faiz yürütülmesi ise Bileşik Faiz
Nominal faiz “ bir yıllık basit faiz oranına” verilen isimdir ve bankalar değişik vadelere
ilişkin faiz oranlarını hep nominal faiz cinsinden ifade ederler
bir yıldan kısa süreli hesaplarda vade sonunda elde
edilen faizin anaparaya eklenmesi ile oluşan miktarın yılsonuna kadar tekrar yatırılması
durumunda elde edilen faiz ise etkin (efektif veya bileşik) faiz olarak adlandırılır

Nominal faiz enflasyon primini de içeren faizdir. Reel faiz ise enflasyondan arındırılmış
reel getiridir

(1 + inominal) = (1 + i reel) (1 + Enflasyon)

Soru1. Nominal faiz oranı % 22’dir. Enflasyon % 10 ise reel faiz oranı nedir?
(1 + 0,22) = (1 + ireel) (1 + 0,10)
1,22 = (1 + ireel) * 1,1
1,109 = 1 + ireel
ireel = 0,109 => % 10,9
2. Eşit Ödemeler (Annüiteler)
Eşit ödemeler (annüiteler) belirli bir süre boyunca, belirli dönemlerde yapılan sabit
ödemeleri ifade eder. Örnek Soru…. bir kişi, 5 yıl süreyle her yıl bankaya 3.000 TL yatırırsa, bu
3.000 TL’lik seri eşit ödemeler olarak adlandırılır.

Bir cevap yazın