ALO MALİYE

yardim-ve-kaynaklar/beyanname-formlari-bildirimler

Basit usulde ticari kazancın vergilendirilmesine ilişkin örnek: Aksaray İlinde bakkal işletmeciliği faaliyetinden dolayı basit usulde vergilendirilen mükellefin 2018 yılı işletme hesabı özeti aşağıda yer almaktadır. Mükellef kazanç indiriminden yararlanacaktır.

   Gelir dilimi Vergi oranı

   14.800 TL’ye kadar %15
   34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası %20
   120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası %27
   120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası %35
   Bununla birlikte ücret dışı gelirlerden alınacak gelir vergisi oranları ise şöyle olacak:

   Gelir dilimi Vergi oranı

   14.800 TL’ye kadar %15
   34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası %20
   80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası %27
   80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası %35

  • Dönem başı mal mevcudu 20.000 TL
   Dönem içi alışlar 40.000 TL
   Giderler 15.000 TL
   Dönem hasılatı 100.000 TL
   Dönem sonu mal mevcudu 15.000 TL
 • Yukarıdaki bilgiler göre mükellefin 2016 yılındaki kar veya zararı;
  “(Dönem hasılatı + Dönem sonu mal mevcudu) – (Dönem başı mal mevcudu + Dönem içi alışlar + Giderler)= Kar/ Zarar” formülünden hareketle bulunacaktır. Buna göre mükellef, 2016 yılında (100.000 + 15.000) – (20.000 + 40.000 + 15.000) = 40.000 TL kar elde etmiştir. Mükellefin yıl içinde 6.000 TL sosyal güvenlik primi (Bağ-Kur Primi) ödemesi ile kazanç indiriminden yararlanması durumunda 2016 yılına ilişkin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.

  2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

  Gayri Safi Ticari Kazanç 40.000 TL
  Sosyal güvenlik primi 6.000 TL
  Ticari kazanç (40.000 – 6.000) 34.000 TL
  Kazanç indirimi 8.000 TL
  Kalan (34.000–8.000=) 26.000 TL
  Vergiye tabi gelir (Matrah) 26.000 TL
  Hesaplanan gelir vergisi (26.000X%15-20) 4.570 TL
  Ödenecek gelir vergisi 4.570 TL
  Ödenecek damga vergisi 51,40 TL
  Şubat ayında ödenecek 1. taksit tutarı
  Damga vergisi tutarı (1. Taksitle ödenecek)
  -Yıllık gelir vergisi beyannamesi: 51,40
  -İşletme hesabı özeti (Basit usulde hesap özeti): 19,10 2.285 TL
  70,50 TL
  Haziran ayında ödenecek 2. taksit tutarı 2.285 TL

  https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2019-2.aspx
  işçi ücret bordrosu hesaplamaları
  http://www.malidanisman.com/2019oran.htm

  muhasebe-yonetmelikleri-bilgilendirme
  https://www.muhasebat.gov.tr/content/duyuru/gymy/169117
  Defterler Mevzuatı
  Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, Yönetim Kurulu Kararları
  http://www.alomaliye.com/kategori/yeniden-degerleme-oranlari/

  Kategoriler