Kategori: e-pazarlama

e ticaret

E Ticaret, mevcut işinizin elektronik ortama aktarılmasıdır. Bu bakımdan E-Ticaretin ana hedefi, ticari işlemlerin elektronik ortamda en basit, hızlı, verimli ve güvenli şekilde yapılmasıdır. Soru Aşağıdaki şemada geçen tanımları ve… Read more »

İnternet Üzerinden Pazarlama (e-pazarlama)

E pazarlama dersi final ve büt soruları için aşağıdaki konulara çalışınız. Kolay gelsin Kaynak http://isletmebolumudersnotlari.blogspot.com/2013/03/internette-pazarlama-l-e-ticaretnedir-l.html E-ticaret Nedir? https://www.slideshare.net/suleymanbayindir/11-blm-e-pazarlama Elektronik Ticaretin Farkı E-ticaret ve Klasik Ticaret l İletişim iki yönlü l… Read more »

Yeşil Pazarlama

çevre bilinci https://dergipark.org.tr/download/article-file/70189 Sosyal sorumluluk kavramı işletmelerin toplumda ahlâkî birer araç olarak yer almaları ve toplum amaçlarıyla uyumlu faaliyet göstermeleri düşüncesine dayanır. Sosyal sorumluluk, tüm bireylerin ve yönetimlerin, içinde yaşadıkları… Read more »