Aylar: Temmuz 2019

öğretimgörevlisi

Görev, Yetki ve Sorumluluklar Öğrencinin derslere devam durumunu yapılan yoklamalarla tespit etmek, Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesini, derslerin bitiminden sonraki iki işgünü içinde, öğrencilere duyurulmak üzere ilgili bölüme/birime… Read more »